×
Gabinet Oferta Galeria Kontakt RODO
Strona główna / RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Weterynaryjny ADAVET - Adriana Sokołowska z siedzibą pod adresem: ul. Dolina Zielona 1, 65-154 Zielona Góra;
2. Kontakt z Administratorem: e-mail: gabinet@adavet.pl / telefon: 737 322 284;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu:
  a) zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych;
  b) prowadzenia dokumentacji medycznej Państwa zwierzęcia;
  c) zlecenia badań w laboratoriach zewnętrznych;
  d) przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
  e) przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego;
  f) rozliczeń finansowych oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk;
  g) obsługi ewentualnych roszczeń i reklamacji;
  h) w celach archiwalnych.
4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych:
  a) dane podstawowe: imię, nazwisko, adres - te dane są niezbędne do świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych;
  b) dane dodatkowe: numer telefonu i adres e-mail - po wyrażeniu zgody.
5. Podanie danych podstawowych (imię, nazwisko, adres), jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usługi weterynaryjnej. Bez podania tych danych Administrator będzie zmuszony odmówić zawarcia umowy.
6. Podanie danych dodatkowych (numer telefonu, e-mail) jest całkowicie dobrowolne, lecz odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwi Administratorowi przesyłanie wyników badań, informacji o stanie zdrowia zwierzęcia w czasie hospitalizacji, przypomnień o zabiegach profilaktycznych oraz ważnych zmianach w sposobie działania gabinetu (urlopy, zmiany organizacyjne itp.).
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty ściśle współpracujące z Administratorem, m.in. świadczące usługi finansowo-księgowe, informatyczne, prawnicze oraz organy, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przez okres 3 lat, a w przypadku dokumentów finansowych przez okres 5 lat.
9. Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej.
10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.
11. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, które przetwarzane były na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

737 322 284
ul. Dolina Zielona 1, Zielona Góra
gabinet@adavet.pl
facebook.com/adavet
pn. śr. pt 8:30 - 16:30
wt. czw. 11:00 - 18:00

Wizyty po wcześniejszym umówieniu. Możliwość płatności kartą.

Umów wizytę

 
Zapoznałem/-łam się z Klauzulą Informacyjną RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celu przesłania wiadomości.
Weterynarz Zielona Góra - adavet.pl 2024
Logo & realizacja - NET43 reklama Zielona Góra